بازرگانی خلیج فارس

کیلس استارت

امروزه بیشتر کمپانی های بزرگ خودروسازی دنیا، ازآپشنی به نام سیستم کیلس استارت یا همان استارت بدون کلید در خودرو های مدرن استفاده می کنند. سیستم کلیس استارت علاوه بر کارایی مفیدی که دارد به جذابیت خودرو نیز می افزاید. سیستم کیلس استارت جایگزین سیستم قفل مرکزی ، دزدگیر و سوئیچ فلزی خودروها شده است. این سیستم علاوه بر اینکه کاراستارت را آسان می کند ، باعث ارتقاء سیستم امنیتی خودروها نیزمی شود. با نصب کیلس استارتر خودرو شما مجهز به یک آپشن لوکس می شود. ریموت های این سیستم ازریموت های دزدگیر، بسیارزیباتر می باشند. از مزایای سیستم کیلس استارت این است که به جای قفل، سوئیچ داخلی نصب شده است و نیازی نیست سوئیچ را وارد قفل فرمان کنید و تنها برای روشن و خاموش کردن خودرو باید انگشت خود را روی استارت فشاردهید.