بازرگانی خلیج فارس

دوربین و سنسور دنده عقب

در مورد دوربین 360 درجه خودرو بیشتر بدانیم. 

این سیستم جدید با ارتقا تکنولوژی دوربین های کمکی، قابلیت ها و امکانات جدیدی را در اختیار راننده ی خودرو قرار می دهد. در این سیستم، دوربین ها و سیستم های موجوداطلاعاتی را به دست می آورند که از طریق یک نرم افزار خاص پردازش شده و نمای 360 درجه و کاملی از فضای اطراف خودرو را برای راننده به نمایش می گذارد.این سیستم دارای 4 دوربین مجزا است که این دوربین ها در جلو، عقب و زیر آینه های جانبی نصب می شوند. اطلاعات بدست آمده به کامپیوتر مرکزی ارسال می شود. سپس کامپیوتر مرکزی با بررسی تصاویر ارسال شده، بطور مجازی یک نمای کاملا 360 درجه بر روی صفحه ی نمایشگر خودرو قرار می دهد. دوربین های 360 درجه علاوه بر ثبت و ضبط رویداد ها به سامانه تشخیص صدا مجهز است.